Vækkelse i Danmark

Forskellige profetier om vækkelse i Danmark

Af Lars Hyldgård

En ny generation, maj 1996

I 1996 oplevede jeg en nat at blive vækket tre gange, hvor jeg hver gang oplevede en fuldstændig hørbar røst gentage sætningen: ”GUD TAGER IMOD EN NY GENERATION – GUD TAGER IMOD EN NY GENERATION – GUD TAGER IMOD EN NY GENERATION…” Denne ufattelige og livsforvandlende oplevelse gav mig en ubeskrivelig længsel efter at finde ind i Guds plan med mit liv.

Danmark, Europa og Israel, marts 1999

Jeg så et grønt Europakort, og fra det nordlige Danmark så jeg en meget bred og skin­nende flod opstå. Det så ud til, at der var vandstråler fra Norge og Sverige, som ramte Danmark ved flodens begyndelse. Denne vidunderlige flod strømmede nedover landet og ned i Europa. Floden var ca lige så bred som Danmark. Midt i Europa delte floden sig i mindst tre lige så store floder, som flød i forskellige retninger videre ud i det europæiske fastland. Europa blev oversvøm­met af vandet. Derefter forsvandt Europakortet, og jeg så et hvidt stykke papir, hvor der i bunden stod ”666”. Derefter forsvandt papiret og Europakorte kom til syne igen, hvor jeg så, at vandet, der flød ud i Europa, pludselig skiftede retning og flød mod Israel.

Vendsyssel og Vestkysten, juli 2003

Under bøn på Løkken Crusade (et stort evangelisations-fremstød) så jeg et syn af, at Guds ild fængede i hele Vendsyssel og alle områderne nord for Limfjorden og hele vejen ned langs Vestkysten. Derefter hørte jeg eksplosioner fra nogle af de øvrige steder i Danmark.

Jeg tror, at synet bla. betyder, at vækkelsen først vil bryde igennem i de gamle vækkelsesområder.

Dæmningen

Adskillige forskellige personer (måske fra 1998 og nogle år frem) har uafhængigt af hinanden haft enslydende syner og billeder af en enorm, ja gigantisk, dæmning. Bag ved dæmningen stod enorme vandmængder højt, men foran dæmningen var jorden helt tør og ufrugtbar p.g.a. manglen på vand. Afhængigt af hvem, der har fået billedet, har der været forskellige detaljer. Flere har set denne dæmning slå revner. Andre har set mennesker slå på den med forskelligt værktøj – fx hammer og mejsel. Èn har set en dobbeltdør blive sprængt op i bunden af dæmningen, men hvor kirkeledere tragisk nok forsøgte at lukke den igen. En anden så en tynd stråle sprøjte igennem dæmningen og danne en lille bæk, som børn kom og badede i. En tredje har hørt ordene: ”Hele denne dæmningen skal ned!”

Ved en gudstjeneste i Århus (måske i 1999) havde jeg selv en oplevelse med denne dæmning. Jeg oplevede mig selv stå med med ansigtet inde i denne gigantiske betonmur. Jeg begyndte at græde, og jeg oplevede en stemme sige: ”Jeres tårer er det første, der bryder igennem dæmningen.”

Kæmpen

Ved en menighedslejr i Østjylland i 2004 eller 2005, var der besøg af et hollandsk ægtepar. De fortalte, at de hjemmefra havde haft én af de stærkeste oplevelser med Gud i deres liv:

De så en rystelse, der gik igennem Danmark, og da denne rystelse kom, så de en grav begynde at ryste under sandet på en bred sandstrand. Den sandstrand, sagde de, lå helt ud mod nordvest. I denne grav var der begravet en kæmpe, og denne kæmpe blev vakt til live nede i graven. Kæmpen kæmpede sig langsomt op af sandet. Til sidst var det kun den ene arm, der manglede at komme op af sandet. Men pludselig rykkede kæmpen med stor kraft denne arm op af sandet og stod i ét nu oprejst med et enormt skinnende sværd løftet højt over hovedet.