Forside

Velkommen til Vækkelse.dk! Mit ønske med denne side er, at den må inspirere, udfordre og opmuntre kristne fra alle sammenhænge til at forvente vækkelse i Danmark og til at leve i vækkelse der, hvor de er. Mens du tager de forskellige ting på hjemmesiden til dig, vil du også finde ud af, at det ikke først og fremmest er alle andre, der har brug for vækkelse, men at du og jeg har brug for vækkelse. Vi trænger til at få en fornyet tillid til og glæde over Jesus. – En glæde, frihed og frimodighed ved Jesu kors, der driver os til at dele evangeliet med andre mennesker. Så kig rundt på hjemmesiden, se de forskellige videoer, lyt til forkyndelsen, tjek de forskellige links ud og hvad du ellers har lyst til.

- Sebastian Olesen

Vi har brug for en radikalisering i Danmark

Vækkelse er absolut Guds vilje

Mange kristne tror, at tiden vi lever i er en hindring for vækkelse. Men Bibelen siger noget andet. Bibelen siger, at det netop er i de sidste dage, at Gud vil udgyde af sin Ånd (Se fanen “Profetier”, “Bibelske profetier”). Disse profetier ser vi fantastiske bekræftelser på verden over.

Kina oplever lige nu verdenshistoriens største vækkelse. Mange andre lande oplever også massive vækkelser.

Det er fantastisk at se. Det kan virke helt umuligt i Danmark. Men som kristne tror vi på mirakler. Og forudsætningen for et mirakel er umulighed. Så lad os da have tro til Gud for et sådan mirakel!

Måske skal du ikke bruges til at nå millioner af mennesker, men Gud har sat dig hvor du er med et formål, og Han ønsker at bruge dig! Lad os altså ikke blive så forblindede af de store vækkelser i andre lande, at vi bliver opgivende over for vores egen situation her i Danmark. Vi kan ikke alle sammen nå skarerne, men stiller vi os alle til rådighed for Gud vil de individer, vi møder med Guds kærlighed snart blive til skarer.

Lad os forvente og bede for vækkelse i Danmark! Se videoserien om vækkelse for at blive opmuntret i, hvordan du kan være en del af Guds vækkelse. Du kan finde videoerne under fanen ”Videoserie”.